HÅLLBARHET


Glitter ska arbeta med hållbarhetsfrågor ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. De produkter och tjänster som säljs av Glitter ska följa tillämplig lagstiftning och leva upp till våra kunders och andra intressenters förväntningar.

Vår verksamhet ska sträva efter att minska sin miljöpåverkan och vårt sortiment ska vara noga utvalt och utgå från kundens behov. Vi ska vara en bra, säker, attraktiv och jämställd arbetsplats. Vi ska arbeta med samhällsengagemang och även delta i samarbeten för att stödja hållbar utveckling. 

Läs vår hållbarhetsrapport här: Hållbarhetsrapport 2022/2023Logga in
Välj land
SWE NOR DEN FIN

Vårt lägsta pris 1-30 dagar innan prissänkning:

Priset är det lägsta priset för produkten 1-30 dagar före nuvarande prissänkningen, med undantag vid gradvisa sänkningar, då visas det lägsta priset 1-30 dagar före den första prissänkningen.