25% på alla smycken
Vid köp av minst 2

Vår historia

Under 70-talet öppnade Glitters grundare Sven-Axel Svensson en liten tobaksaffär i Söderköping. En dag kom det in en dam och frågade om han sålde halsband, då föddes idén om att bedriva grossistverksamhet inom bijouterier. År 1992 utvecklade Sven-Axel sin grossistverksamhet och öppnade sin första alldeles egna Glitterbutik, vilket var början på butikskedjan Glitter. År 1999 avled Sven-Axel och bolaget köptes av Investmentbolaget KF Invest. 

År 2004 köptes Glitter av den svenska koncernen Bergendahl & Son AB som är ett handelshus ägt av familjen Bergendahl-Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen och återigen hade Glitter blivit ett familjeföretag. Koncernen är landets femte största detaljhandelsgrupp.

År 2020 har Glitter ca 165 butiker i fyra länder.

Glitters arbete med miljö och ansvar

Miljö och det sociala ansvaret är en av koncernens grundläggande värderingar. Vi ska ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet vilket är en förutsättning för att vi ska kunna växa med god lönsamhet.

Glitter International AB tar ansvar för hur produkterna tillverkas. All personal som arbetar med tillverkning av produkter som marknadsförs och säljs av Glitter ska behandlas rättvist och arbeta under normala förhållanden. Leverantören försäkrar att dessa villkor åtlyds inom sin och underleverantörers anläggning. De krav Glitter International AB ställer på våra leverantörer och underleverantörer innefattar bland annat goda arbetsförhållanden, diskrimineringsförbud, fackföreningsfrihet, förbud mot barnarbete, god arbetsmiljö, löner, arbetstid och försäkringar.

Anställda och experter på uppdrag av Glitter International AB, har rätt att när som helst besöka leverantörer och underleverantörers anläggningar för att inspektera rådande arbetsförhållanden och undersöka att villkoren efterlevs.

Vi har lång erfarenhet av smyckesbranschen. Under denna tid har vi även utvecklat ett miljövänligt och kostnadseffektivt logistiksystem där merparten av våra långväga transporter går med sjöfart.

För att bidra till en bättre miljö ska butiker, kontor och lager alltid självklart källsortera avfall (plast, papper, brännbart, icke-brännbart etc.) i avsedd behållare. Vi uppmuntrar all vår personal att vara aktiva i miljöarbetet på sin arbetsplats, att t ex föreslå förbättringar. När vi reser väljer vi i första hand att resa miljömedvetet.

Glitters uppförandekod (Code of conduct) och BSCI

Glitter är sedan 2007 medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, som är en frivillig non-profit organisation med säte i Bryssel som arbetar med en egen kod för social kontroll av fabriker i riskländer. 

Nedan visas exempel på vad BSCI´s uppförandekod omfattar:

  • Lagar och förordningar
  • Förbud mot barnarbete
  • Förbud mot tvångsarbete
  • Förbud mot diskriminering
  • Regler om löner och ersättning
  • Övertidsreglering
  • Hälsa- och säkerhetskrav
  • Arbetsmiljökrav
  • Rätt till facklig anslutning
  • Miljökrav

Se även BSCI’s hemsida: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

Logga in
Välj land
SWE NOR DEN FIN