Villkor @glitterofficial


Villkor för användande av bilder

Vi älskar att se dig bära våra produkter! Vi vill dela med oss av din stil i våra kanaler och det kan därför hända att vi ber om lov att använda dessa bilder i marknadsföringssyfte och publicera dem på vår hemsida, i sociala kanaler så som Instagram, Facebook, nyhetsbrev, via butikskommunikation och kataloger samt övriga kommunikationskanaler.  


Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesglitter godkänner du följande:

Du ger Glitter International AB (org.nr. 556759-9914), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du publicerar och taggar oss med @glitterofficial och för vilka du har svarat #yesglitter, nedan kallade ”bilder”, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, kataloger, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringssyften. 


Härmed intygar och försäkrar du att:

(1) du äger alla rättigheter till dina bilder,
(2) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och
(3) Glitters användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. 

Härmed befriar du Glitter från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Glitter och alla personer som handlar för Glitters räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Om du som ägare av innehållet vill återkalla ditt samtycke till detta kan du maila oss på petronella.edwardzon@glitter.se eller använda rapporteringsfunktionen på ditt inlägg på vår hemsida (i-knappen nere till vänster på bilden). 

Genom att svara förfrågan @glitterofficial och #glitterofficial godkänner du att du har läst och förstått ovanstående villkor. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor angående detta genom att maila till: petronella.edwardzon@glitter.se.


Tack för att du delar med dig!

Logga in
Välj land
SWE NOR DEN FIN